جلسه‌ی شورای علمی دانشگاه دایر شد

جلسه‌ی شورای علمی دانشگاه دایر شد

این جلسه‌ شنبه 2 دلو 1400 با میزبانی معاون علمی و حضور آمر ارتقای کیفیت و رؤسای دانشکده‌ها در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه‌ دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه نتایج بازدید هیأت وزارت تحصیلات عالی پیرامون تقرر و استخدام استادان مطابق مقرره‌ی وزارت تحصیلات عالی را شرح داده از رؤسای دانشکده‌‌ها خواستار پی‌گیری این موضوع گردید. آقای اسکندری از بازدید هیأت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز به اعضای جلسه گزارش داده خواستار تطبیق و نظارت از حفظ حجاب استادان و دانشجویان اناث گردید.

معاون علمی در بخش دیگر از سخنانش در مورد نقایص گزارش جامع سمستر بهاری 1400 دانشکده‌ها به ایراد سخن پرداخته از رؤسای دانشکده‌ها خواست در خصوص رفع آن‌ها در گزارش بعدی توجه لازم به خرج دهند. آقای اسکندری برای نظارت از برنامه‌های واحدهای زیرمجموعه‌ی این معاونت خواستار تشکیل تیم ارزیاب گردید و در جلسه در مورد آن توافق صورت گرفت.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط