جلسه‌ی شورای عالی دایر شد

جلسه‌ی شورای عالی دایر شد

این جلسه پنج‌شنبه 5 حوت 1400 با حضور معاون علمی، معاون اداری‌مالی، معاون امور محصلان، رؤسای دانشکده‌ها، آمر بورد ماستری، آمر ارتقای کیفیت و نماینده‌ی استادان برگزار گردید. در این جلسه نقطه‌های قابل اصلاح و بهبود برنامه‌های دانشگاه در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و روی چگونگی افزایش کیفیت برنامه‌های دانشگاه برای 1401 بحث و تبادل نظر قرار گرفت. افزون بر آن فعال‌سازی هرچه بیش‌تر برخی حوزه‌‌های فعالیت‌های دانشگاهی و جذب کادرهای علمی جدید به‌عنوان محورهای مهم دیگر مطرح گردیدند.

 

           

 

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط