جلسه‌ی شورای عالی دانشگاه دایر شد

جلسه‌ی شورای عالی دانشگاه دایر شد

این جلسه‌ یک‌شنبه 1 حوت 1400 با اشتراک رییس، معاونان، آمر ارتقای کیفیت دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها دایر شد و در آن روی تعیین وضعیت هیأت رهبری دانشگاه، گزارش پیشرفت سالانه‌ی دانشگاه و نحوه‌ی برگزاری کانکور بهاری 1401 بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط