جلسه‌ی توجیهی نحوه‌ی تدوین گزارش نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی دایر شد

جلسه‌ی توجیهی نحوه‌ی تدوین گزارش نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی دایر شد

این جلسه‌ 23 جدی 1400 با میزبانی آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی با حضور معاون علمی، مسؤولان رشته‌های فارغ‌ده و همکاران اداری آنان برگزار گردید. در آغاز این جلسه، عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه در مورد اهمیت و حفظ اعتبار دانشگاه‌ تاکید کرده اظهار داشت حفظ اعتبار دانشگاه در محراق توجه برنامه‌های وزارت تحصیلات عالی قرار داشته و چگونگی برنامه‌های علمی دانشگاه به‌صورت مستمر نظارت و ارزیابی خواهد شد و از اشتراک کنندگان جلسه خواست در مورد نحوه‌ی تدوین گزارش‌ها دقت لازم و کافی به خرج دهند.

سیدمحمد شریف شاکر، آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی ضمن تاکید روی حفظ اعتبار دانشگاه در مورد چگونگی تدوین گزارش نظارت سالانه به‌صورت مشروح بحث کرده و برنامه‌های وزارت تحصیلات عالی در راستای تضمین کیفیت را برای اشتراک کنندگان توضیح دادند. در پایان جلسه‌ اشتراک کنندگان در مورد موضوعات قابل بحث به تبادل نظر پرداختند.

 

                       

 

                     

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط