جلسه‌ی توجیهی برای دانشجویان جدید دایر شد

جلسه‌ی توجیهی برای دانشجویان جدید دایر شد

این جلسه پنج‌شنبه 5 جوزای 1401 با میزبانی معاونت امور محصلان دانشگاه در دو بخش جداگانه‌ی خانم‌ها و آقایان دایر گردید. این جلسه‌ برای آشناسازی بیش‌تر دانشجویانی که از دانشگاه‌های دیگر تبدیلی آورده‌اند، با اصول و مقررات آموزشی و محیط دانشگاه برگزار شد. در این جلسه‌، روح الله صادقی، معاون امور محصلان در سخنان آغازین اظهار داشت که دانشجویانی جدید با تکمیل فرایند تبدیلی دانشجوی دانشگاه خاتم‌النبیین محسوب شده از تمام امتیازهای دانشجویی بدون تفکیک بهره‌مند خواهد شد. وی افزود ورود به محیط جدید ایجاب می‌کند که مقررات، لوایح و رویه‌های پذیرفته‌شده‌ی سازمانی رعایت شود و التزام به این موارد را برای دانشگاه یک اصل غیر قابل عدول دانست.

آقای صادقی در ادامه سیستم آموزشی دانشگاه را به معرفی گرفته و برای دانشجویان اصول و مقررات کلی را توضیح داده برای آشنایی بیش‌تر با این موارد آن‌ها به بخش لوایح بارگزاری شده در سیستم راجع کرد. آقای صادقی در مورد چگونگی نمره‌دهی و ثبت آن در سیستم و نحوه‌ی حضور و غیبت دانشجویان نیز وضاحت داده از دانشجویان خواست برای همگام بودن با برنامه‌های دانشگاه از سیستم آموزشی استفاده کنند.

در بخش دیگر این جلسه، استاد نژند سرپرست دانشکده‌ی طب دندان از دانشجویان خواست اگر در امور آموزشی با مشکل مواجه می‌شوند، بار نخست آن را با استاد مربوط مطرح کرده در صورت استمرار مشکل موضوع را به دیپارتمنت و دانشکده مطرح سازند. آقای نژند افزود، محیط دانشگاه خاتم‌النبیین خالی از تعصب بوده تمام دانشجویان به یک دید محترمانه نگریسته می‌شوند و انتظار می‌رود دانشجویان نیز این نکته را رعایت کرده تعامل و روابط اکادمیک با تمام دانشجویان و کارگزاران دانشگاه داشته باشند. نظر به گفته‌های آقای نژند لیاقت و شایستگی دانشجو تنها معیار تمایز آن‌ها در محیط آموزشی است.

 

     

کد گزارش: 66: 8-3-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط