جلسه‌ی توجیهی برای دانشجویان تازه‌وارد دانشگاه دایر شد

جلسه‌ی توجیهی برای دانشجویان تازه‌وارد دانشگاه دایر شد

این جلسه‌ دوشنبه 22 حمل 1401 با حضور معاون علمی، معاون اداری-مالی، معاون امور محصلان دانشگاه و اشتراک کنندگان کانکور بهاری سال 1401 برگزار گردید. در این برنامه‌ معاون علمی دانشگاه ضمن خیرمقدمگویی به دانشجویان جدید شمول، دانشگاه خاتم‌النبیین را از دانشگاه‌های معتبری خواند که موفق به کسب سند اعتبار علمی از جمع معدود دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در افغانستان شده است. آقای اسکندری اذعان داشت که هیأت رهبری دانشگاه به ارایه‌ی خدمات آموزشی معیاری متعهد است و رویکرد هیات رهبری نسبت به دانشگاه نیز علمی بوده در راستای ارتقای کیفیت آموزشی سرمایه‌گذاری مستمر صورت می‌گیرد. به گفته‌ی معاون علمی دانشجومحوری در این دانشگاه نیز به‌عنوان یکی از رویه‌های پذیرفته شده‌ی دانشگاهی است و در عین حال حرمت استادان نیز به این بهانه نباید شکسته شود.

آقای روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه در مورد لایحه‌ها و مقررات آموزشی دانشگاه به دانشجویان معلومات داده میزان و نحوه‌ی انتخاب واحد در هر سمستر، شرایط تبدیلی، طول دوره‌ی تحصیلی در رشته‌های مختلف، قواعد قابل تطبیق در مورد حضور و غیاب محصل و محرومیت ناشی از این آدرس، شرایط و زمان تاجیل و الزامات ورود به امتحان و شرایط لازم و ضروری در مورد امتحان را به بررسی گرفته به‌عنوان پایان بخش معرفی رهنمودهای لازم در مورد بخش‌های مختلف سیستم آموزشی دانشگاه را معلومات داد.

آقای علی‌شاه حسنی، معاون اداری-مالی دانشگاه در آغازه‌ی گفتارش به نکته‌ها و عوامل تاثیرگذار در موفقیت افراد اشاره کرده خودشناسی، مثبت‌اندیشی و داشتن هدف را از عمده‌ترین نکته‌ها عنوان کرد. آقای حسنی در بخش دوم سخنانش معرفی لوایح فیس تحصیلی اقساط و زمان پرداخت فیس، نحوه‌ی اعمال مقررات هزینه‌ی تحصیلی را در شرایط تاجیلی، معذرتی و امتحان مجدد به بررسی گرفته تخفیفات تحصیلی و شرایط برخورداری از آن‌ها را به بررسی گرفت.

در بخش پایانی برنامه به اول نمره‌، دوم نمره و سوم نمره‌ی کانکور بهاری 1401 دانشگاه تحسین نامه اعطا گردید. نمره‌ اول کانکور بهاری 1401 از میان دانشجویان اناث و دوم نمره و سوم نمره از میان دانشجویان ذکور محرز مقام‌های فوق شده بودند.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط