جلسه‌ی توجیهی با مدیران تدریسی دانشکده‌ها دایر شد

جلسه‌ی توجیهی با مدیران تدریسی دانشکده‌ها دایر شد

این جلسه روز سه‌شنبه 25 عقرب 1400 با حضور معاون علمی، معاون امور محصلان، آمرین دیپارتمنت‌ها و مدیران تدریسی دانشکده‌ها دایر گردید. در این جلسه دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به رعایت نظم و مقررات آموزشی در محیط دانشگاه تاکید کرده از مدیران تدریسی خواست برای جلوگیری از سرگردانی دانشجویان در مورد نحوه‌ی برگزاری صنف‌ها و درس‌ها اگاهی لازم و کافی داده شود. آقای اسکندری در ادامه‌ی سخنانش در مورد چگونگی معرفی به استاد، موارد تاجیلی و تبدیلی و برگزاری روش تحقیق عملی به جای مونوگراف هدایات لازم ارایه داد.

آقای روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه روی همکاری بیش‌تر مدیران تدریسی دانشکده‌ها با دانشجویان تاکید کرده از مدیران تدریسی خواست که در مورد انتخاب واحدهای درسی و حضور و غیاب به دانشجویان معلومات لازم داده شود و به‌منظور جلوگیری از ضیاع وقت دانشجویان راهنمایی‌ها و اقدامات دقیق و درست در پرتو لوایح و نظام‌نامه‌ی آموزشی داده شود. جلسات توجیهی با مدیران تدریسی دست‌کم در شروع هر سمستر به‌منظور کمک بیش‌تر به سرعت بخشیدن کارهای اداری و ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای دانشجویان، دایر می‌گردد.

خبرهای مرتبط