جلسه‌ی توجیهی با دانشجویان دایر شد

جلسه‌ی توجیهی با دانشجویان دایر شد

گزارش (1)

مرحله‌ی نخست جلسه‌ی توجیهی با دانشجویان برگزار گردید. این جلسه در مورد رعایت نظم و مقررات جدید وزارت تحصیلات عالی و موارد الزامی سمستر جدید برای دانشجویان اناث دانشکده‌ها روز دوشنبه 17 عقرب 1400 دایر شد. آقای دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه خاتم‌النبیین، دانشجویان را به رعایت نظم و مقررات جدید توصیه نموده با استناد به آموزه‌های دینی رعایت نظم را عامل موفقیت بیش‌تر دانشجویان دانست. آقای اسکندری رعایت نظم در زندگی فردی و اجتماعی  را مورد تاکید قرار داده افزود به دلیل توجه بیش‌تر خانم‌ها در این مورد، شمار بیش‌تر دانشجویان ممتاز دانشگاه خانم‌ها هستند.

آقای روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه خاتم‌النبیین، راه‌اندازی این معاونت را در راستای ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای دانشجویان عنوان کرده آنان را به رعایت قواعد قدیم دانشگاه و قواعد و مقررات جدید وزارت تحصیلات عالی فراخواند. آقای صادقی این نکته را مورد تاکید قرارداد که انتخاب واحد در آغاز سمستر برای دانشجویان امر الزامی است و در صورت عدم انتخاب در سیستم غیر حاضر ثبت خواهد شد.

رعایت اصل تفکیک جنسیت در راستای مقررات جدید وزارت تحصیلات در سخنان آقای صادقی مورد تاکید قرار گرفت و در این خصوص افزود: برای دانشجویان خانم و آقا زمان، فضا، ورودی و خروجی و مکان‌های جداگانه در صنف، محیط دانشگاه و زمان مراجعه به دفترها در نظر گرفته شده‌اند و رعایت این نکته برای تمام دانشجویان الزامی بوده عدم رعایت نظم جدید در نهایت دانشگاه را با مشکل مواجه خواهد کرد و مستلزم ایجاد شرایط دشوارتر خواهد شد.

آقای صادقی در بخش دیگر از سخنانش در مورد برنامه‌های آینده برای ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای دانشجویان به ایراد سخن پرداخت و از دانشجویان خواست در فرایند تدوین و اجرای این برنامه‌ها به سهم خویش به‌خصوص سهم‌گیری صاقانه و فعال در بخش ارزیابی و نظرسنجی مشارکت داشته باشند. برگزاری جلسات انگیزشی، تشویق دانشجویان ممتاز دانشگاه و فعال‌سازی انجمن دانشجویان در صورت موافقت وزارت تحصیلات عالی از برنامه‌های جدید دانشگاه در این جلسه عنوان شد.

         

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط