جلسه‌ی استادان هیأت علمی دانشگاه دایر شد

جلسه‌ی استادان هیأت علمی دانشگاه دایر شد

این جلسه پنج‌شنبه 12 جوزای 1401 با حضور استادان هیأت علمی دانشگاه برگزار شد. در طلیعه‌ی این جلسه دکتر عبدالقیوم سجادی، رییس دانشگاه خاتم‌النبیین از تلاش‌های صادقانه‌ی استادان در طول مدت فعالیت این دانشگاه ابراز قدردانی و تشکر کرد و اعتبار کنونی و جایگاه اجتماعی این دانشگاه را به تلاش‌های صادقانه‌ی کارگزاران این نهاد علمی پیوند داد.

در ادامه‌ی این جلسه، داکتر سیف الله نیازی نماینده‌ی استادان از فعالیت‌های خویش در این حوزه گزارش مختصر ارایه کرد و در بخش اخیر این جلسه هر یک از استادان هیأت علمی نقطه نظرها و مشکلات موجود را به بررسی گرفته در راستای بهبود عملکرد پوهنتون پیشنهادهای خویش را ارایه کردند و قرار شد نتیجه‌ی نظرها را نماینده‌ی استادان در قالب یک بسته‌ی پیشنهادی با ریاست پوهنتون خاتم‎‌النبیین شریک سازد.

کد گزارش: 74: 14-3-1401

       

       

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط