جلسه‌ی آمران دیپارتمنت‌ها دایر شد

جلسه‌ی آمران دیپارتمنت‌ها دایر شد

این جلسه چهارشنبه 4 حوت 1400 با میزبانی معاونت علمی و نماینده‌ی استادان دایر شد. در این جلسه‌ اشتراک کنندگان جلسه فرصت‌ها، چالش‌ها و وضعیت موجود دانشگاه را به بررسی گرفتند و برای بهبود وضعیت و ارایه‌ی راهکارها در راستای برنامه‌های آینده به تبادل نظر پرداختند. آمران دیپارتمنت‌ها مشکلات حوزه‌های مختلف کارگزاران و برنامه‌های دانشگاه را بررسی کرده پیشنهادهای مشخص ارایه کردند. غیر فعال بودن برخی حوزه‌ی فعالیت دانشگاهی، نظام بروکراسی، محدودیت در ارایه‌ی خدمات در وضعیت موجود و نگاه غیرعلمی به دانشگاه از عمده‌ترین مشکل‌ها عنوان شد و قرار شد نظرهای ارایه شده در قالب پیشنهاد توحید شده به رهبری دانشگاه ارایه گردد.

 

 

               

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط