مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: جلسه‌ی رییس دانشگاه با رؤسای دانشکده‌ها و آمران دیپارتمنت‌ها دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: جلسه‌ی رییس دانشگاه با رؤسای دانشکده‌ها و آمران دیپارتمنت‌ها دایر شد

این جلسه‌ شنبه 11 سرطان 1401 با حضور معاون علمی، معاون اداری‌مالی، معاون امور محصلان، آمر ارتقای کیفیت، رؤسای دانشکده‌ها و آمران دیپارتمنت‌ها برگزار شد. در این جلسه هر یک از مسؤولان واحدهای نامبرده مشکلات موجود حوزه‌ی کاری خویش را مطرح کردند. نحوه‌ی همکاری کارمندان دانشگاه با توجه به نزدیک شدن ایام امتحان و مصروف شدن آن‌ها به نظارت از این روند، نحوه‌ی فعالیت کمیته‌های پنجگانه‌ی دانشگاه، استخدام اعضای هیأت علمی بیش‌تر در برخی دانشکده‌ها و افزاییش سرعت روند جذب نیروی انسانی مورد نیاز در بست‌های اعلام شده و نحوه‌ی آمادگی برای ارزیابی از عمده‌ترین موارد مطرح شده در این جلسه بود و سرانجام برای حل آن‌ها راه حل جمعی سنجیده شد.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط