تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز منبع معلومات افغانستان و دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) امضا گردید

تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز منبع معلومات افغانستان و دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) امضا گردید

گزارش‌نویس: مرتضی مطهری
این تفاهم‌نامه با حضور نمایندگان مرکز منبع معلومات افغانستان در دفتر ریاست دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با حضور دکتر محمدوحیدبینش رییس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و رؤسای دانشکده‌ها بین آمریت امور پژوهشی این دانشگاه و زحل نبی مسؤول ارتباطاتات آن مرکز روز چهارشنبه به تاریخ 1399/09/12 امضا شد. در قالب این تفاهم‌نامه دانشجویان و اساتید دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) می‌تواند از منابع موجود این مرکز به شکل حضوری و آنلاین استفاده نماید. با امضای این تفاهم‌نامه کتابخانه‌ی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با سه مرکز آنلاین پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، مرکز منطقه‌ای جهان اسلام(ISC) و مرکز منبع معلومات افغانستان وصل می‌شود.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط