تحلیل آماری تعداد دانشجویان ممتاز به تفکیک جنسیت

تحلیل آماری تعداد دانشجویان ممتاز به تفکیک جنسیت

روز گذشته طی یک برنامه‌ی رسمی، مجموع دانشجویان ممتاز دانشگاه اعلام گردید. از این مجموع به‌صورت عموم 56/4 % دانشجویان ممتاز شامل آقایان و 43/5 % شامل خانم‌ها می‌شود. 53/8 % اول نمره‌ها شامل آقایان و 46/2 % اول نمره‌های رشته‌ها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. فیصدی دوم نمره‌‌های آقایان 61/5 و خانم‌های دوم نمره 38/5% را تشکیل می‌دهد و در نهایت 53/8 % سوم نمره‌ها آقایان و 46/2 % سوم نمره‌ها خانم‌ها می‌باشند.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط