بر اساس تحلیل ارقامی، گراف موفقیت تحصیلی دانشجویان خانم متزاید است

بر اساس تحلیل ارقامی، گراف موفقیت تحصیلی دانشجویان خانم متزاید است

مجموع دانشجویان ممتاز دانشگاه به‌ تفکیک رشته‌ و بر اساس نمرات سمستر خزانی 1400 اعلام گردید. از این مجموع به‌صورت عموم 55.6 % دانشجویان ممتاز شامل خانم‌ها و 44/4 % شامل آقایان می‌شود. 53/4 % اول نمره‌ها شامل خانم‌ها و 46/6 % اول نمره‌های رشته‌ها را آقایان تشکیل می‌دهند. فیصدی دوم نمره‌‌های آقایان 53/4 و خانم‌های دوم نمره 48/6 % را تشکیل می‌دهد و در نهایت 66/6 % سوم نمره‌ها خانم‌ها و 33/3 % سوم نمره‌ها آقایان می‌باشند. شرح‌ نموداری در پایین آمده است:

 

 

 

 

کد گزارش: 65: 8-3-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط