برگزاری سمینار علمی “گفتگوهای صلح افغانستان؛ بیم و امید” توسط دانشکده علوم سیاسی

برگزاری سمینار علمی “گفتگوهای صلح افغانستان؛ بیم و امید” توسط دانشکده علوم سیاسی


سمینار علمی با عنوان گفتگوهای صلح افغانستان؛ بیم و امید روز پنجشنبه مورخ 1398/4/13 با حضور پرشور دانشجویان لیسانس و ماستری و اساتید دانشگاه خاتم النبیین از سوی دانشکده علوم سیاسی با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه خاتم النببین(ص)  برگزار گردید. این سمینار با تلاوت کلام وحی آغاز و سپس سرود ملی میهن عزیزمان پخش شد.

اولین سخنران این سمینار علمی جناب اقای دکتر عبد القیوم سجادی اندیشمند شهیر کشور مان و نماینده دردآشنای مردم در شورای ملی بود که مسئله گفتگوهای صلح افغانستان را مورد تجزیه و تحلیل عالمانه قرار داد. ایشان تأکید کردند که تقلیل جنگ و صلح افغانستان در حد منازعه داخلی نوعی بازی زبانی است که تلاش می کند عوامل و عناصر خارجی و بین المللی را در استمرار جنگ افغانستان پنهان سازد. در تحلیل جنگ و صلح افغانستان نمی توان نقش عناصر منطقه ای و بین المللی را نادیده گرفت.

دکتر سجادی مسئله بیم و امید را در گفتگوهای صلح افغانستان به صورت ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در مورد امید ها ایشان فرمودند:

1-حمایت گسترده و همه جانبه مردم از پروسه صلح، خواست جمعی و همگانی است و این مایه امید است.

2-بن بست در سیاست جنگی طالبان و حامیان منطقه ای  و بین المللی شان نیز از نقاط امید بخش این پروسه است.

3-تحول فکری و فرهنگی جامعه افغانستان که حکایت از عزم ملی و جمعی برای نوسازی است نیز از نقاط امید بخش این پروسه به شمار می رود.

بیم ها: مسئله مذاکره مستقیم امریکا با طالبان، نگرانی از قربانی شدن دستاوردهای عظیم و تاریخی و شکل گیری دور تازه ای از رقابت های منطقه ای و بین المللی را دکتر سجادی از موارد نگران کننده در این پروسه خواند.

در ادامه جناب اقای جاوید لودین معین سیاسی پیشین وزارت خارجه و تحلیل گر مسائل بین الملل در مورد گفتگوهای صلح به ایراد سخن پرداخت. ایشان نیز تأکید کرد که مسئله پروسه صلح افغانستان از مدتها قبل مطرح شده است و هنوز به سرانجامی نرسیده است و این نشان از نبود عزم جدی از جانب کشورهای غربی و قدرتهای بزرگ است.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ در گفتگوهای صلح از سوی دانشجویان برگزار گردید. جا دارد از همکاری تمامی کسانی که در برگزاری این سمینار با دانشکده همکاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. از کادر اداری معاونت محترم اداری –مالی دانشگاه خاتم النبیین ص که با سرعت تمام در تدوین این برنامه ما را یاری کردند صمیمانه سپاسگزاری دارم.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط