برگزاری دومین ورکشاپ کمک‌های اولیه و شیوه‌های مقابله با حوادث طبیعی

برگزاری دومین ورکشاپ کمک‌های اولیه و شیوه‌های مقابله با حوادث طبیعی

یک لحظه مهربانی، یک دنیا زندگی؛ شعاری بود که در ورکشاپ آموزشی کمک‌های اولیه که از سوی دانشکدۀ طب دانشگاه خاتم‌‌النبیین‌(ص)، نهاد اهدای خون محصلین افغانستان و معینیت امور جوانان با همکاری آمریت تحقیقات و فرهنگی در دانشگاه خاتم‌النبین(ص) برگزار شد.

این ورکشاپ با هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم و به‌خصوص دانشجویان در رابطه با کمک‌های اولیه و شیوه‌های مبارزه با حوادث طبیعی به مدت دور روز، برگزار گردید که در آن موضوعات مهمی چون؛ چگونگی انجام دادن کمک‌های اولیه با سوختگی‌ها؛ چگونگی انجام دادن کمک‌های اولیه به مسموم شدگان؛ (مسمومیت‌ها) شیوه‌های مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی؛ آموزش شیوه‌ی استفاده از برخی وسایل طبی؛ احیای مجدد سیستم قلبی و ریوی (CPR)؛ شیوه‌های انتقال مصدوم و منجمنت خون‌ریزی‌ها به وسیله‌ی اعضای کمیتۀ امورطبی نهاد اهدای خون محصلین افغانستان، دانشجویان دانشکده طب، با نظارت و آموزش مستقیم دکتر مکارم ناصری بختیاری مطرح شده و به‌صورت عملی و پریزنتشن، انجام گردید.

 

در اختتامیه این ورکشاپ، اعضای نهاد‌های مختلف، اعضای بلندپایه دانشگاه، استادان و دانشجویان و علاقه‌مندان شرکت نموده بودند.

داکتر علی احمد مکارم بختیاری، رییس دانشکده طب دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، روسای شماری از دانشکده‌های دیگر دانشگاه، داکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، فدامحمد صافی، رییس مصوونیت این وزارت و …، از جمله کسانی بودند که در این ورکشاپ حضور داشتند.

در پایان این ورکشاپ، به پاسداشت از خدمات مؤثر و مستمر در عرصه‌های مختلف و همکاری‌ها در این بخش، تقدیرنامه‌هایی از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، و نهاد اهدای خون محصلین افغانستان، به داکتر سجادی، ریاست دانشگاه، داکتر محمدی معاونت علمی تدریسی، داکتر مکارم رییس دانشکده طب دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) اهدا گردید.

شیرالله خادم، رییس نهاد اهدای خون محصلین افغانستان، برگزاری این ورکشاپ را در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی برای رسیدگی هر چه بهتر خدمات مردمی در هنگام بروز حوادث مؤثر دانست و ادامه این نوع ورکشاپ‌ها را مهم عنوان کرد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط