بازدید دانشجویان رشته برق دانشکده انجنیری از شرکت Panel Tech

بازدید دانشجویان رشته برق دانشکده انجنیری از شرکت Panel Tech

بازدید دانشجویان رشته برق دانشکده انجنیری دانشگاه خاتم النبیین(ص) از شرکت Panel Tech واقع شهرک جمعه خان محمدی، پارک های صنعتی کابل افغانستان.

شرکت Panel Tech در زمینه تولید صندوق های برقی، انواع کیبل های برق و دستگاه های مختلف برقی فعالیت دارد. برنامه ریزی و مدیریت عالی، این شرکت را در مدت زمان کم به یک شرکت توانمند و موفق در کشور تبدیل نموده است. نتایج این برنامه عبارتند از:

  1. آشنایی دانشجویان با انواع محصولات برقی شرکت؛
  2. آشنایی دانشجویان با فرآیند تولید محصولات مختلف؛
  3. آشنایی دانشجویان با تکنالوژی بکار رفته در فرآیند تولید؛
  4. آشنایی با مسئولین و کارمندان زحمت کش شرکت.

 

در خاتمه از مسئول شرکت و همکاران زحمت کش ایشان که زمینه بازدید دانشجویان را فراهم ساختند، ابراز امتنان می گردد.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط