فصلنامه‌ها

مقدمه

 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین در سه دسته اصلی علوم پزشکی، علوم فنی و علوم انسانی منتشر می شود. فصلنامه‌ی علوم انسانی، در حوزه‌های اختصاصی ذیل نشر می‌شود: ویژه فقه و حقوق، ویژه اقتصاد و مدیریت، ویژه مطالعات اسلامی/ معارف اسلامی و ویژه علوم سیاسی. محتوای این فصلنامه‌ها مقالاتی است که از اساتید و مدرسان دانشگاه گردآوری شده است. بر اساس تعداد مقالات جمع‌آوری شده، این فصلنامه‌ها یک بار، دو بار یا حتی سه بار در سال منتشر می‌شوند. قبل از “فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین(ص)، مقالات گردآوری شده در “فصلنامه‌ی تخصصی پویش” و یا اندیشه‌ی خاتم به‌عنوان مجله شعبه‌ی دوم دانشگاه منتشر می‌‌شد. از ابتدا تا سال 2020 آن‌ها عمدتاً در نسخه‌های چاپی منتشر می‌شدند. همچنین برای دسترسی بیش‌تر فایل‌های پی دی اف در سایت دانشگاه آپلود می‌شدند. سرانجام، رهبری دانشگاه تصمیم گرفت همه‌ی آن‌ها را به صورت آنلاین منتشر کند. بنابراین فایل pdf فصلنامه‌ها در زیر منوی انتشارات قابل دسترسی است. این فایل‌ها شامل تعدادی از شماره‌های قبلی فصلنامه نیز می‌باشد. برای مشاهده‌ی فایل‌های پی‌دی‌اف مورد ضرورت خویش، هر حوزه‌ی جداگانه را در مینوی فرعی مشاهده کنید.