امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علوم‌پزشکی قم

امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علوم‌پزشکی قم

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و دانشگاه علوم‌پزشکی قم به‌منظور توسعه ارتباطات علمی، آموزشی و پژوهشی بین دو نهاد علمی و نیز فراهم‌آوری زمینه بهره‌مندی متقابل از ظرفیت‌ها و منابع انسانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به امضا رسید.
این نشست در دانشگاه علوم‌پزشکی قم با حضور هیأتی متشکل از دکتر عبدالقیوم سجادی؛ صاحب امتیاز، دکتر محمدوحید بینش؛ رییس و دکتر سیدیوسف موسوی؛ معاون پژوهش و فن‌آوری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، دکتر محمدرضا قدیر؛ رییس، معاونین آموزشی، پژوهشی و روابط بین‌الملل و نیز رٶسای دانشکده‌های دانشگاه علوم‌پزشکی قم برگزار گردید. در این دیدار، پس از گفتگو و تبادل نظر میان مسئولین دو دانشگاه، تفاهم‌نامه همکاری متقابل دو نهاد علمی توسط رٶسای دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و دانشگاه علوم‌پزشکی قم به امضا رسید. دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ضمن عرض تبریک به جامعه علمی کشور، امیدوار است با عملی‌ساختن مواد مندرج در این تفاهم‌نامه و سایر تفاهم‌نامه‌های امضاشده بتواند گام‌های مٶثر و مفیدی را برای تربیت نیروهای انسانی متعهد و متخصص جمهوری اسلامی افغانستان بردارد.

گزارش از: محمدرضا سیرت

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط