امتحان استخدام مدیر اداری و منابع بشری برگزار شد

امتحان استخدام مدیر اداری و منابع بشری برگزار شد

معاونت اداری مالی دانشگاه بست مدیریت اداری و منابع بشری این معاونت را به اعلان سپرد و با پایان یافتن مهلت ثبت نام، امتحان استخدام از متقاضیان واجد شرایط اخذ گردید. این امتحان یک‌شنبه 18 ثور 1401 با حضور برخی اعضای کمیته‌ی جذب و استخدام و اشتراک متقاضیان اخذ گردید که در آن بیش از ده متقاضی در یک رقابت شفاف و شایسته‌محور برای احراز بست مذکور به رقابت پرداختند. بر اساس مقررات استخدام، قرار است متقاضیان شایسته‌ی احراز بست یاد شده برای تعقیب مراحل بعدی به مصاحبه خواسته شود.

 

 

           

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط