امتحان استخدام مدیران تدریسی دانشکده‌ها برگزار شد

امتحان استخدام مدیران تدریسی دانشکده‌ها برگزار شد

این امتحان سه‌شنبه 30 حمل 1401 با میزبانی کمیته‌ی جذب و استخدام تحت نظارت معاونت اداری-مالی با حضور کارجوبان برگزار گردید. در این امتحان به تعداد 28 نفر برای احراز 2 بست مدیریت تدریسی به رقابت پرداختند که از این میان 12 نفر خانم و 16 نفر آقا در این امتحان رقابتی اشتراک داشتند. به گفته‌ی یکی از اعضای کمیته‌ی جذب و استخدام، پس از بررسی پرسشنامه‌ها عده‌ای از اشتراک کنندگان برای مصاحبه خواسته خواهند شد و جدول اسامی افراد واجد شرایط مرحله‌ی بعدی در وبسایت دانشگاه نشر خواهد شد.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط