امتحان استخدام بست همکار دانشکده‌ی انجنیری و کامپیوترساینس اخذ گردید

امتحان استخدام بست همکار دانشکده‌ی انجنیری و کامپیوترساینس اخذ گردید

معاونت اداری مالی دانشگاه بست همکار دانشکده‌ی انجنیری و کمپیوترساینس را به اعلان سپرد و با پایان یافتن مهلت ثبت نام، امتحان استخدام از متقاضیان واجد شرایط اخذ گردید. این امتحان دو‌شنبه 26 ثور ۱۴۰۱ با حضور برخی اعضای کمیته‌ی جذب و استخدام و اشتراک متقاضیان اخذ گردید که در آن بیش از ده متقاضی در یک رقابت شفاف و شایسته‌محور برای احراز بست مذکور به رقابت پرداختند. بر اساس مقررات استخدام، قرار است متقاضیان شایسته‌ی احراز بست یاد شده برای تعقیب مراحل بعدی به مصاحبه خواسته شود.

           

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط