دهمین افتخار علمی-پژوهشی بین‌المللی

دهمین افتخار علمی-پژوهشی بین‌المللی

در ادامه‌ی نشر مقاله‌ها‌ی بین‌المللی دانشگاه خاتم‌النببین در ژورنال‌های بین‌المللی، یک مقاله‌ی علمی-پژوهشی دیگر این دانشگاه در ژورنال امریکایی (Horizon Research Publishing Corporation) با اندیکس ISI به چاپ رسید. بر اساس اطلاعیه‌ی مرکز تحقیقات و فن‌آوری  دانشگاه، این دهمین مقاله‌ی علمی-پژوهشی محصول مرکز تحقیقات و فن‌آوری این دانشگاه است که با همکاری دانشجویان این دانشگاه روی موش‌های آزمایشگاهی کار شده است.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط