افتخار دیگر؛ مقاله علمی‌پژوهشی استادان دیپارتمنت صحت‌عامه طب معالجوی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) دریک ژورنال بین‌المللی با ایندکس ISI به چاپ رسید.

افتخار دیگر؛ مقاله علمی‌پژوهشی استادان دیپارتمنت صحت‌عامه طب معالجوی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) دریک ژورنال بین‌المللی با ایندکس ISI به چاپ رسید.

لینک مقاله: https://sites.kowsarpub.com/ircmj/articles/101935.html 

 


افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط