اعلام نتایج مسابقه دانشجویی تحت عنوان قانون اساسی

اعلام نتایج مسابقه دانشجویی تحت عنوان قانون اساسی

به دنبال برگزاری مسابقه‌ای با موضوع« قانون اساسی» از سوی دانشکده فقه و حقوق (آمریت فقه و حقوق)، نفر اول خانم زهرا مرسل بلخی ، نفر دوم علی رضا سادات و نفر سوم  محمد رضا معرفت، به ترتیب به عنوان برندگان مسابقه شناخته شدند. جلسه‌ای  در تاریخ ۶/1۶/ ۱۳۹۵ با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سجادی، معاونت علمی تدریسی جناب آقای موسوی و معاونت اداری مالی جناب آقای رسولی و اساتید محترم دانشکده فقه و حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی برگزار و جوایز مسابقه به نفرات برتر  اعطا گردید.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط