اعضای شورای عالی طبی افغانستان و نمایندگان وزارت تحصیلات عالی از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

اعضای شورای عالی طبی افغانستان و نمایندگان وزارت تحصیلات عالی از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

اعضای شورای عالی طبی افغانستان در هماهنگی با نمایندگان وزارت تحصیلات عالی از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد. جلسه‌ی معارفه، با حضور دکتر عبدالکریم اسکندری معاون علمی، استاد حسنی معاون اداری‌مالی، روح الله صادقی معاون امور محصلان، محمدشریف شاکر آمر تضمین کیفیت، محمدلطیف نظری رییس دانشکده‌ی طب معالجوی و منصور محبی، رییس دانشکده‌ی طب دندان دایر گردید.

در این دیدار دو روزه، نحوه‌ی فعالیت، امکانات، لابراتوارهای آموزشی و درمانی و به‌صورت عموم قابلیت‌های موجود دانشکده‌های طب معالجوی، طب دندان، شفاخانه‌ی خاتم‌النبیین و ادارات مرتبط با آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. هدف از این دیدار و ارزیابی، بررسی وضعیت موجود اداره‌های نامبرده به‌منظور تعریف معیارهای قابل تطبیق در حوزه‌ی علوم طبی در دانشگاه‌های افغانستان با توجه به معیارهای پذیرفته شده‌ی جهانی عنوان شد. این دیدار دوشنبه 26 دلو آغاز گردید و چهارشنبه 27 دلو پایان یافت.

 

                 

 

 

             

 

 

               

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط