اطلاعیه کمیته کانکور

اطلاعیه کمیته کانکور

به اطلاع آن عده از دانشجویان عزیز دوره لیسانس، که درامتحان کانکور قبول گردیده اند. رسانیده میشود اینکه جهت دریافت تقسیم اوقات و زمان برگزاری دروس شان از 5 حمل سال 1398 به دانشکده مربوطه شان مراجعه نمایند. متقاضیان کانکور اختصاصی جهت دریافت معلومات در مورد نتایج شان به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط