اطلاعیه کمیته امتحانات

اطلاعیه کمیته امتحانات

به اطلاع عموم متقاضیان محترم کانکور خزانی 1398 دانشگاه خاتم النبیین رسانیده می شود اینکه؛ قرار است نتایج کانکور تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی از سوی اداره ملی امتحانات اعلان شود. به محض اعلان شدن نتیجه کانکور همه نهاد ها، نتایج کانکور متقاضیان این دانشگاه نیز از طریق سایت به اطلاع رسانیده می شود و درس ها به طور فوری بعد از اعلان نتیجه آغاز می گردد.

Blog Comments

امتحان

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط