اطلاعیه کمیته امتحانات

اطلاعیه کمیته امتحانات

به اطلاع عموم متقاضیان محترم کانکور خزانی 1398 دانشگاه خاتم النبیین(ص) رسانیده می شود اینکه؛ نتایج کانکور روز یکشنبه تاریخ 1398/6/31 اعلان می‌گردد. و همچنان ثبت نام کانکور متفرقه نیز جریان دارد و به تاریخ 1398/7/3 امتحان کانکور متفرقه خزانی اخذ میگردد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط