اطلاعیه کانکور

اطلاعیه کانکور

به اطلاع دانشجویان عزیز رسانیده میشود اینکه نتایج کانکور سال تحصیلی ۱۳۹۷، روز دوشنبه تاریخ ۲۸ حوت اعلان میگردد.

 
افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط