اطلاعیه کانکور متفرقه

اطلاعیه کانکور متفرقه

به اطلاع دانشجویان عزیز که امتحان کانکور متفرقه بهاری 1398 را سپری نموده اند، رسانیده میشود اینکه برای مشاهده نتیجه امتحانات شان میتوانند به بورد دانشگاه شعبه مرکزی مراجعه کنند. 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط