اطلاعیه کانکور متفرقه

اطلاعیه کانکور متفرقه

به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می‌شود اینکه در جدول ذیل اسامی کامیاب شدگان کانکورمتفرقه خزانی 1398 اعلان شده است. داوطلبان که کامیاب شده اند جهت ثبت نام و شرکت در صنوف درسی از روز دوشنبه تاریخ 1398/7/8 به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.
یادآوری: نتایج داوطلبان رشته طب معالجوی متعاقباً از همین طریق اعلان می شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

No Image
No Image