اطلاعیه کانکور متفرقه

اطلاعیه کانکور متفرقه

به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می‌شود اینکه در جدول ذیل اسامی کامیاب شدگان کانکورمتفرقه خزانی 1398 اعلان شده است. داوطلبان که کامیاب شده اند جهت ثبت نام و شرکت در صنوف درسی از روز دوشنبه تاریخ 1398/7/8 به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.
یادآوری: نتایج داوطلبان رشته طب معالجوی متعاقباً از همین طریق اعلان می شود.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط