از متقاضیان بورسیه نهاد لیندانورگروف مصاحبه گرفته شد

از متقاضیان بورسیه نهاد لیندانورگروف مصاحبه گرفته شد

این مصاحبه سه‌شنبه 6 ثور 1401 با اشتراک عده‌ای از متقاضیان با میزبانی نمایندگان نهاد نامبرده، نماینده‌ی دانشگاه خاتم‌النبیین و یک نهاد سوم بی‌طرف برای نظارت از شفافیت روند برگزار شد. در این برنامه در مورد وضعیت اقتصادی خانواده‌ی متقاضی، میزان درامد و انگیزه‌ی دانشجو از انتخاب رشته‌ی طب معالجوی پرسش‌هایی مطرح گردید. پس از ارزیابی نهایی، برای متقاضیان مستحق تماس گرفته خواهد شد. نهاد لیندا نورگروف بورسیه‌ی 100 درصد رایگان را در رشته‌ی طب معالجوی برای خانم‌های متقاضی رشته یا دانشجویان برحال این رشته اختصاص داده است و مطابق اعلام قبلی قرار است 10 سیت بورسیه به دانشجویان مستحق داده شود.

 

             

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط