از روز جهانی قابله تجلیل می‌شود

از روز جهانی قابله تجلیل می‌شود

بر اساس اطلاعیه‌ی دانشکده‌ی قابلگی و تکنالوژی طبی، قرار است روز جهانی قابله تجلیل شود. در نامه‌ی این دانشکده آمده است که محفل گرامیداشت از روز جهانی قابله چهارشنبه  21 ثور 1401 برگزار می‌گردد. میزبانی برگزاری این برنامه‌ را دانشجویان این دانشکده به عهده داشته و تنظیم مراسم زیر نظر رییس دانشکده و همکاران سایر استادان صورت می‌گیرد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط