ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی

1- پست الکترونیکی:

  • naseri_79_1@yahoo.com

2- شماره تماس:

  • 0773009009
  • 0770936148