آمریت بورد ماستری

آمریت بورد ماستری:

 

دانشگاه خاتم النبیین(ص) به‏ عنوان پرچم‏‌دار دانشگاه‏‌های کشور در عرصه فعالیت‌‏های تحصیلی و تحقیقی در سطح کشور، فعالیت دارد. بی‏‌گمان، رسیدن به چنین جایگاهی بدون وجود برنام‌ه‏ای راهبردی و کاربردی امکان‏پذیر نیست.

بورد ماستری، با پشتوانه کادر علمی و کارکنان توانمند و برخوردار از تجربه گران‏بهای پذیرش دانشجویان ماستری، در صدد حفظ و ارتقای جایگاه علمی خود در کشور و سطح منطقه می‏باشد. بورد ماستری وظیفه خود می‏داند، با انجام برنامه‏‌ریزی مناسب و بهره‏‌گیری از روش‏‌های آموزشی جدید در جهت گسترش آموزش مقطع ماستری و رشته‌‏های جدید مبتنی بر نیازهای جامعه، اقدام نماید.