آمادگی‌ها برای برگزاری آزمون پایانی سال 1400

آمادگی‌ها برای برگزاری آزمون پایانی سال 1400

آمریت امتحانات جلسه‌ی توجیهی دایر کرد

آمریت امتحانات برای نظم‌بخشیدن به برگزاری امتحان پایان سمستر سال 1400 با ناظران امتحان جلسه دایر کرد. این جلسه چهارشنبه 27 دلو 1400 در معاونت امور محصلان دایر شد. آقای روح الله صادقی معاون امور محصلان، بر برگزاری امتحان در فضای توام با آرامش تاکید کرده خاطر نشان ساخت که فضای برگزاری امتحان باید به‌گونه‌ی مدیریت شود که جلو تخلف‌ها و تخطی‌های امتحانی گرفته شود و ناظران امتحان نیز چشم‌دیدها و موارد تخطی‌آفرین صحنه‌ی امتحان را یادآور شده روی مشکل‌ها و یافتن راه حل آن‌ها تبادل نظر صورت گرفت.

                       

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط