آزمون استخدام مدیر تدریسی دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل برگزار شد

آزمون استخدام مدیر تدریسی دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل برگزار شد

این آزمون یک‌شنبه 26 سرطان 1401 با میزبانی مدیریت منابع بشری معاونت اداری‌مالی دانشگاه برگزار شد. این بست در حدود دو هفته قبل از طریق وبسایت دانشگاه به رقابت آزاد گذاتشه شد. پس از ختم میعاد پذیرش اسناد داوطلبان، درخواستی‌های ارسال شده بررسی گردید. با توجه به مطابقت اسناد و سوابق تحصیلی افراد با بست مورد نظر با افراد واجد شرایط تماس گرفته شد و برای حضور در امتحان اشتراک کردند. برای احراز یک بست به تعداد 12 نفر به امتحان رقابتی اشتراک کردند و پس از بررسی اوراق امتحان شمار از این افراد برای مصاحبه دعوت خواهند شد.

کدگزارش: 96 – 26-04-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط