آزمایشی

فراخوان جذب هیات علمی در دانشکده های طب دندان، طب معالجوی، کمپیوترساینس و انجنیری
اطلاعیه کانکور

به اطلاع دانشجویان عزیز رسانیده میشود اینکه نتایج کانکور سال تحصیلی ۱۳۹۷، روز دوشنبه تاریخ ۲۸ حوت اعلان میگردد.  

فراخوان جذب هیات علمی در دانشکده های طب معالجوی و قابلگی