اطلاعیه کانکور متفرقه

به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می‌شود اینکه در جدول ذیل اسامی کامیاب شدگان کانکورمتفرقه خزانی 1398 اعلان شده است. داوطلبان که کامیاب شده اند جهت ثبت نام و شرکت در صنوف درسی از روز دوشنبه تاریخ 1398/7/8 به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.
یادآوری: نتایج داوطلبان رشته طب معالجوی متعاقباً از همین طریق اعلان می شود.

همرسانی در شبکه های اجتماعی